Rola radcy prawnego w systemie prawnym Polski

Radca prawny stanowi kluczową figurę w polskim systemie prawnym, pełniąc rolę nie tylko doradcy, ale również obrońcy i reprezentanta klientów w różnorodnych sprawach prawnych. Zawód ten wymaga nie tylko dogłębnej wiedzy z zakresu prawa, ale również umiejętności adaptacji do dynamicznie zmieniających się przepisów oraz etyki zawodowej. W artykule przybliżymy definicję i obowiązki radcy prawnego, ścieżkę

Kraje bez ekstradycji: oaza czy pułapka dla poszukiwanych?

Ekstradycja to proces, który pozwala na międzynarodową współpracę prawną w ściganiu przestępców. Stany i organizacje międzynarodowe od lat pracują nad ujednoliceniem procedur w celu efektywniejszego ścigania przestępców przekraczających granice państw. Jednak nie wszystkie kraje zgadzają się na ekstradycję. Często postrzegane jako bezpieczne przystanie dla ludzi uciekających przed wymiarem sprawiedliwości, kraje bez ekstradycji stanowią zarówno oazę,